รีเซต
หน้าหลัก
คูปอง
Noc Noc ลดเพิ่ม 500 บ. เมื่อช้อปครบ 9,000 บ.

Noc Noc ลดเพิ่ม 500 บ. เมื่อช้อปครบ 9,000 บ.

ลดเพิ่ม 500 บ.

เมื่อช้อปครบ 9,000 บ.

ใส่โค้ด TRUID500
Coupon Stamp
Coupon Infoคลิกปุ่มเก็บคูปอง เพื่อรับคูปองในเว็บไซต์เก็บคูปอง

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TrueID

ระยะเวลารายการ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65

 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TrueID เมื่อช้อปสินค้าผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com ส่วนลดสินค้าทั้งเว็บ ยกเว้นสินค้าปูน, เหล็กก่อสร้าง, อิฐ, บ้านสำเร็จรูป, เสาเข็ม และ งานบริการ

2. เฉพาะซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทำการกรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

   2.1 [กรอกโค้ด TRUE200] ลดเพิ่ม 200* เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท

   2.2 [กรอกโค้ด TRUE300] ลดเพิ่ม 300* เมื่อช้อปครบ 6,000 บาท

   2.3 [กรอกโค้ด TRUE500] ลดเพิ่ม 500* เมื่อช้อปครบ 9,000 บาท

   *จำกัด 200 สิทธิ์ ต่อรหัสโค้ดส่วนลด ตลอดแคมเปญ

3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ภายในวันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 เท่านั้น

4. โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้ ภายในวันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 เท่านั้น

5. จำกัดโควตา โค้ดส่วนลดเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ได้ระบุในข้อที่ 2 ข้างต้น เท่านั้น*

6. จำกัด 1 โค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้งาน / 1 หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ / 1 สิทธิ์ / 1 ข้อมูลผู้ติดต่อและรายละเอียดสถานที่จัดส่ง / 1 แคมเปญ เท่านั้น

7. จำกัด 1 คำสั่งซื้อ สามารถใช้รหัสโค้ดส่วนลดได้สูงสุดเพียง 1 รหัสโค้ดส่วนลดเท่านั้น

8. หลักการคำนวณส่วนลดเพิ่ม ลดเพิ่มจากราคาสินค้าที่หักส่วนลด จากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าแล้วเท่านั้น **

9. ส่วนลดเพิ่มดังกล่าว เป็นส่วนลดเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดค่าบริการติดตั้ง หรือค่าบริการขนส่งได้

10. ขอสงวนสิทธิ์รายการโปรโมชั่น "สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TrueID" สำหรับผู้สั่งซื้อและทำการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต เดบิต และอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น เท่านั้น ยกเว้น ชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน สามารถชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง นับจากทำการกดยืนยันคำสั่งซื้อผ่านระบบ แล้วเท่านั้น

11. ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากับทางผู้ผลิตหรือผู้ขายได้ ***

12. รายการโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการโปรโมชั่น กรอกโค้ดส่วนลดอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้

13. กรณีลูกค้าต้องการแจ้งยกเลิก เพื่อทำการเปลี่ยนประเภท หรือ รุ่นสินค้า จำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com ในระยะเวลาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นด้วยตนเอง เท่านั้น หากคำสั่งซื้อใหม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ หมดโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดหรือรายการโปรโมชั่นดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกกรณี

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ส่วนลดหรือรายการโปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับปริมาณสินค้าที่แจ้งขอปรับเพิ่มในคำสั่งซื้อเดิม (เมื่อพ้นระยะเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวแล้ว) โดยสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อเพิ่มดังกล่าว ลูกค้าต้องซื้อสินค้าที่ราคาและโปรโมชั่นใดๆ ณ ขณะนั้นเท่านั้น

15. คูปองนี้ ไม่สามารถทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ได้

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้  สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฎิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

18. บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายของบริษัทได้ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด